Một vài môn phái về bùa chú như Tiên gia, Lỗ Ban, Chà Kha, Phật Gia

1
108305

Các môn phái về bùa chú như Tiên gia, Lỗ Ban, Chà Kha, Phật Gia… được thống kê tóm tắt trong bài viết này để quý hữu có cái nhìn tổng quan về thế giới huyền thuật

Bùa chú Tiên Gia

Thái Thượng Lão Quân Thần Chú:

Thái Thượng Lão Quân Thần Chú xài được cho tất cả các loại Bùa của Tổ Sư Đạo Gia

ÁN THÂU THIÊN, THIÊN NHẤT XÍCH

ÁN THÂU ĐỊA, ĐỊA NHẤT THỐN

ÁN THÂU CÀN KHẢM CẤN CHẤN TỐN LY KHÔN ĐOÀI

THÂU NHỊ THẬP BÁT TÚ, CỬU DIỆU TINH QUÂN

LAI ỨNG HIỆN CÀN KHÔN XÍCH

NGÔ PHỤNG THÁI THƯỢNG LẢO QUÂN CA RA VẬN CHUYỂN

CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH.

Truy Thần Chú

Bùa chú Tiên Gia Truy Thần Chú
Bùa chú Tiên Gia Truy Thần Chú

Ngưỡng Phiên Truyền Hương Bái

Cửu Thiên Huyền Nữ, lịch đại tông phái, Tôn Sư hợp chư Tiên chúng giáng phó đàng tiền, hửu sự hương thỉnh, tốc khứ tốc lai, minh chương báo ứng.

Triệu Thần Binh

THIÊN HƯƠNG NHIỂU TAM PHẨM THỦ HÒA, THIÊN KIẾN BINH, ĐỊA KIẾN BINH, HỎA XA BINH, XA MA TÔ TỬ BINH, KỲ NGƯU ĐỘC TƯỢNG BINH, KỈNH THỦ KỲ ĐÃ TÁN BINH, THIÊN THIÊN HÙNG BINH, VẠN VẠN HÙNG TƯỚNG, QUÁN ÂM HÒA TƯƠNG NAM HẢ I LIÊN THÀNH THẦN THƯỢNG TẠI PHỔ ĐÀ SƠN TRIỆU…

NIỆM QUÁN THẾ ÂM NIỆM, NIỆM QUÁN THẾ ÂM MỘ , NIỆM TÙNG TÂM KHỞI NIỆM PHẬT BẤT LY TÂM, NHƠN LY NẠN, NẠN LY THÂN, NHỨT THIẾT LY THÂN, NHỨT THIẾT TAI ƯƠNG HÓA VI TRẦN, ĐỘNG ĐÁO LINH PHÙ NHIỂU CỬU THIÊN VỊ , CẤP CẤP Y NHƯ LUẬT LỊNH SẮC, SẮC CHỈ LỊNH TRUYỀN.

Chú luyện, Trấn bát quái

Nhất Khảm Quán Âm mẫu độ sinh

Nhị Khôn thiên tướng giáng hung tinh

Tam Chấn lôi đình uy dũng mãnh

Tứ Tốn phong vũ tất đan thanh

Ngũ Trung Thánh Thần lai hộ thuật

Lục Càn Binh Tướng giáng phù linh

Thất Đoài Lôi Công lai sát quỷ

Bát Cấn bản Tướng trảm tà tinh

Cửu Ly Tiên Thánh giáng hội đồng.

NAM MÔ BÁT QUÁI MINH SINH

CỬU LONG THIÊN TỬ

LONG THẦN HỔ TƯỚNG

BÁT BỘ KIM CANG

NGŨ HÀNH BINH TƯỚNG

CẤP NHƯ SẮC LỆNH

CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH SẮC.

Bùa Chú Lỗ Ban

Bùa Chú Lỗ Ban thì chỉ có 2 Tông: Lỗ Ban Sát Thần Phù Lỗ Ban Tiên Sư, nhưng nhiều ông Thầy vì cái Ngã ( cái tôi cá nhân) đã chế ra cả đống danh hiệu thập cẩm như: Lỗ Ban Đại Hình, Lỗ Ban Bàng Môn, Lỗ Ban Phản Ác, Lỗ Ban Phật Tổ v.v… và v.v… cũng như các phái Đạo cận đại chịu ảnh hưởng của Xiêm như: Thất Sơn Thần Quyền, 36 Vị Lục Tổ, Phật Huyền Môn v.v… xem kỹ ra thì chỉ là Kinh Chú nửa Hán Việt, nửa Pali, kết hợp Tiên Đạo và Nam Tông bùa Chú của Xiêm, Miên mà thôi!

Có ông còn xưng phái tui là Môn Phái Phật Tổ này nọ… tội nghiệp những người hậu học đệ tử của họ, không hiểu xuất xứ, cội nguồn v.v… cũng cứ nghĩ: vậy là phái mình cao lắm nghen, nổi lòng tự hãnh, ngã mạn không coi các Phái khác ra gì, nhưng xin lỗi tại hạ nói thật lòng, nhiều vị không biết Phật Tổ là ông nào? danh hiệu là gì nữa đó mà! Họ nào có biết bất kỳ phái nào cũng đều có cái hay hết, Pháp Thuật mình cao hay thấp là do có được Pháp Sư giỏi chân truyền cho và có chăm chỉ luyện tập và Trì Giới hay không thôi, chứ không phải mình học phái nổi tiếng, danh xưng nghe kêu chát chúa là mình sẽ hay đâu, Chân Truyền và Khổ Luyện cũng chưa được gọi là Pháp Sư đúng nghĩa, cần phải có Tâm Đức nữa!

Lỗ Ban phải theo 5 điều qui định sau:

1 ) Không phản Tổ, phản Thầy

2) Không tửu sắc tà dâm

3) Không tham lam trộm cắp

4)Không cậy mạnh hiếp yếu

5) Không dùng pháp thuật vì tiền hại người.

Ngày Vía Lỗ Ban Tiên Sư cũng là ngày vía của Ngành Thợ Mộc Việt Nam mình. Nghi Thức và Lễ Cúng thì bạn chuẩn bị Lễ Vật bao gồm:

Bông Hoa, Trái Cây, Nhang Đèn, Rượu Nước và Nước Trà, Nổ (tức hột lúa vốn rang ra cho nổ gọi là nổ, tuy nhiên mình có thể thay vào bằng bắp rang.), Trầu Cau (tươi hoặc khô).

Dưới đây là câu Vái Hội Ngành Lỗ Ban:

Ngai Lỗ Ban Tiên Sư

Tam Giáo Đạo Sư

Thập Nhị Công Nghệ

Tam Thiên Đồ Đệ

Thất Thập Nhị Hiền

Tiền Hiền Hậu Hiền

Tiền Tổ Hậu Tổ

Lỗ Ban Mộc Xích

Lỗ Ban Mộc Tượng

Thánh Tổ Lỗ Ban

Công Bộ Thượng Thư

Các Đẳng Chư Thần Chư Tướng Chư binh Đồng Lai Cảm Ứng Chứng Minh … (tên họ tuổi, cầu nguyện việc gì đó… nói ra) (3 lần)

Chú Thỉnh Tổ Hội Của Lỗ Ban Tiên Sư Dòng Ông Cấm:

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, CHƯ VỊ ĐẠI THẦN ĐẠI THÁNH ĐẠI HÃI, CHƯ VỊ BỒ TÁT CÙNG CÁC VỊ NHẤT ĐẠI CÀN KHÔN, NHỊ ĐẠI CÀN KHÔN, TAM ĐẠI CÀN KHÔN, QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN, QUAN CHÂU QUAN BÌNH, TAM THẬP LỤC THIÊN CAN, THẤT THẬP NHỊ ĐỊA SÁT, THẬP BÁT LA HÁN, BÁT QUÁI TỖ SƯ, BÁT QUÁI THẦN TƯỚNG, THẬP NHỊ THỜI THẦN, LỤC ĐINH THẦN TƯỚNG, LỤC GIÁP THẦN TƯỚNG, NHỊ THẬP BÁT TÚ. CHƯ VỊ 5 ÔNG CÁC CUNG CÁC CÕI, THẬP BÁT CHƯ HIỀN CÃM ỨNG CHỨNG MINH.

ÁN LỖ BAN TIÊN SƯ PHÙ, LỖ BAN ĐẠI SÁT, DỤNG HƯNG YÊN BẤT DỤNG HƯƠNG ĐĂNG HOA QUÃ VẬT THỰC HỘI CHƠN HÌNH TRỢ KỲ ĐỆ TỮ THẦN TỰ V.V… nói tên tuỗi mình ra… THỪA LỊNH TỖ THẦY TẾ THẾ HỌA LINH PHÙ LINH LINH HIỄN HÁCH CẦU v..v… việc gì đó, cho ai v.v…

PHỤNG THĨNH 336 VỊ TỖ, 336 VỊ LỤC, 336 VỊ SƠN THẦN NÚI, 336 VỊ SƠN THẦN NGÃI, HẮC SƠN THẦN, CAO SƠN THẦN NÚI, CAO SƠN THẦN NGÃI, HỘI TÀ LƠN THẤT SƠN, 5 NON 7 NÚI RỪNG RÚ, TỖ LỤC, TỖ LÈO, TỖ MIÊN, TỖ MỌI, TỖ XIÊM, TỖ CHÀ ĐỒNG LAI ĐÁO TẠ HỘ GIÁ QUANG MINH, CHẤP KINH TRÌ CHÚ CỨU THẾ TRỢ DÂN CẤP CẤP Y NHƯ LUẬT LỊNH SẮC.

Vái Tổ Lỗ Ban Sát Như Sau:

NAM MÔ TIỀN TỔ LỖ BAN HẬU TỔ LỖ BAN, TAM VỊ TỔ LỖ BAN SÁT, LỖ BAN TIÊN SƯ CẢM ỨNG CHỨNG MINH CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỊNH NGHE KÊU THÌ CHỨNG NGHE TRIỆU THÌ VỀ (3 lần)

NAM MÔ TAM THÁNH DIỆU VẠN PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT CẢM ỨNG CHỨNG MINH, NGŨ PHƯƠNG CHƯ VỊ THẦN PHÙ LỖ BAN SÁT CẢM ỨNG CHỨNG LINH PHÙ CHO ĐỆ TỬ… tên họ tuổi… làm gì v.v… (3 lần)

Khi họa những Linh Phù này hay lúc luyện ngó đèn cầy hoặc mặt Trời (luyện Bùa mau ứng) thầm niệm:

ÁN LỖ BAN SÁT THẦN PHÙ LAI ỨNG HIỆN, ÁN PHÙ LINH, ÁN PHÙ LINH, ÁN PHÙ LINH TỐC GIÁNG.

Hoàng Thiên Tứ Sắc Lỗ Ban Lệnh Chú

HOÀNG THIÊN SẮC LỆNH CHƯ THÁNH KHÂM THỪA, THỈNH PHỤC HY, HUỲNH ĐẾ, THẦN NÔNG, HIỆP THƯỢNG KHỔ KHÂM DU, TIỀN TỔ TIỀN HIỀN, TIỀN HIỀN CHÁNH ĐỘ, MỘC TƯỢNG LỔ BAN HIỆP TAM THẬP THẦN CHÚ, LÔI HOÀNG TINH BẮC ĐẨU, CỬU THIÊN TAM HOÀNG CỘNG CHIẾU, BẮC ĐẨU THẦN NÔNG, LONG HỘI ĐỒNG HẠ, LIỆT CHÁNH HOÀNG THIÊN SẮC HẠ GIÁNG, THÁNH, ĐẾ, QUÂN.

LỔ BAN TIÊN SƯ

LỔ BAN ĐẠI SÁT

LỔ BAN HUÊ QUANG

LỔ BAN LÃO TỔ

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ, THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN, LỤC NHÂM THIÊN SƯ , LỤC GIÁP THIÊN SƯ , LỤC ĐINH THIÊN SƯ , MAO SƠN THIÊN SƯ CHỨNG CHIẾU HỘ TRÌ ĐỆ TỬ… LUYỆN PHÉP THẦN THÔNG, BIẾN HÓA VÔ CÙNG, VẠN SỰ KIẾT TƯỜNG, MUÔN ĐIỀU NHƯ Ý, U MINH MỜ ÁM MINH MINH ĐẠI KIẾT.

Ngũ Công Vương Phật Chú (Ngũ Tổ Lỗ Ban):

CẨN THỈNH ĐÔNG PHƯƠNG THANH ĐẾ CHÍ CÔNG VƯƠNG PHẬT LAI ỨNG GIÁNG HẠ ĐỘ LINH THẦN PHÙ.

CẨN THỈNH TÂY PHƯƠNG BẠCH ĐẾ HÓA CÔNG VƯƠNG PHẬT LAI ỨNG GIÁNG HẠ ĐỘ LINH THẦN PHÙ.

CẨN THỈNH NAM PHƯƠNG XÍCH ĐẾ BỬU CÔNG VƯƠNG PHẬT LAI ỨNG GIÁNG HẠ ĐỘ LINH THẦN PHÙ.

CẨN THỈNH BẮC PHƯƠNG HẮC ĐẾ LÃNG CÔNG VƯƠNG PHẬT LAI ỨNG GIÁNG HẠ ĐỘ LINH THẦN PHÙ.

CẨN THỈNH TRUNG ƯƠNG HUỲNH ĐẾ ĐƯỜNG CÔNG VƯƠNG PHẬT LAI ỨNG GIÁNG HẠ ĐÔ LINH THẦN PHÙ.

ÔNG CHỈ THIÊN, THIÊN THÀNH PHÙ

ÔNG CHỈ ĐỊA, ĐỊA BÌNH PHÙ

ÔNG CHỈ NHÂN, NHÂN TRƯỜNG SANH

ÔNG CHỈ QUỶ, QUỶ DIỆT HÌNH.

CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH.

(Chú này dùng sên (Sên tức là thổi vào) tất cả các phù Tiên Gia làm các việc chính)

Chú Hội Tổ

Lỗ Ban Lỗ Ban

Pháp Bất Hư Nhàn

Y Thiệt Ngã Ngôn

Danh Bất Hư Truyền

Cấp Cấp Y Lệnh (3 lần)

Nam Mô Tiền Hiền Khai Khẩu, Hậu Hiền Khai Cơ, Đất Đai Viên Trạch Hạ Lệnh Truyền Tổ Sư Lỗ Ban Trừ Tà Tinh Bất Nhập Cấp Cấp Như Luật Lệnh.

Bùa Chú Côn Luân

Theo Côn Luân pháp thì tất cả phù chú trước khi vẽ cần phải qua nghi lễ như sau:

Phần cúng dường như: hoa, quả (5 thứ trừ cam, ổi, khế), 3 chung nước lạnh (Tinh), 3 chung rượu trắng (Vodka, Gin… tượng trưng Khí), 3 chung trà (Thần). đốt 3 đèn cầy, 3 cây nhang, 1 dĩa bắp rang, 1 dĩa gạo muối, hoa, quả, trầu cau, các thứ phẩm thực như xôi chè v.v.. có thể làm vào 3 thời Tý, Ngọ, Mão (bỏ Dậu thời vì đó là giờ âm không có linh khí nhiều), tất cả nên theo trình tự sau đây:

Đốt 3 cây nhang chấp trước trán định tâm niệm

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:

Om Ram Xóa Ha. (7 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:

Om xoa pha va, súd đa sạt va đạt ma xoa pha va súd đa hàm. (3 lần)

An Thiên Địa Chơn Ngôn:

Na mắc sa măn tá búd đa năm, Om đu ru đu ru, đi ri đi ri pơ rít thi vi dê xoá ha. (7 lần) (đã phiên âm theo cách đọc Việt ngữ)

Niệm hương:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)  Nam mô hách hách âm dương , nhật xuất đông phương, vạn sự thần pháp kiết tường, hộ thần đệ tử thủ chấp phần hương họa linh phù Tiên Sư, Tổ Sư chứng giám.

Án Thiên linh linh, Án Địa linh linh ngã linh thần phù lai ứng nghiệm.

Án Thiên viên Địa phương thập nhị công chương thần phù đáo thử trừ tà ma quỉ mị bất đáo vãng lai, trừ bá bịnh trừ tai ương.

Nam mô Phật Tổ Minh Dương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

(Cắm nhang lên lễ 3 lễ)

Thỉnh Thần Chú:

Thừa sai thổ địa, cấp hốt thiên lí, thông thiên thấu địa, xuất u nhập minh, văn ngô quan triệu, bất đắc lưu đình, thượng thiên hạ địa, thập tạp tam đảo, phi phù tẩu triện, triệu thỉnh vô đình, tốc đáo đàn tiền, tiếp ngô phù lệnh, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Ngô phụng thái thượng đạo tổ sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh.

Thỉnh Phổ Úm Tổ Sư Chú:

Bái thỉnh phổ úm tổ sư công, phật pháp vô một hiển thần thông, cứu độ chúng sinh hành tỉnh pháp, tu kiều phô lộ kết thiện duyên, kê thủ lễ bái thỉnh gia hộ, hung thần ác sát chức như phong, thiên xứ kì cầu thiên xứ hiện, vạn gia bái thỉnh vạn gia linh, đệ tử nhất tâm tam bái thỉnh, phổ úm tổ sư giáng lai lâm. thần binh hỏa cấp như luật lệnh.

Sau đó mới triệu Trung Đàn Nguyên Soái giáng lâm (Thỉnh Trung Đàn Nguyên Suất Chú):

Bái thỉnh trung đàn đại nguyên suất, thống lĩnh thiên binh du thế giới, kim sang đả khai thiên môn khai, tú cầu phê xuất ngũ phương hải, ngũ hải long vương thân khan kiến, mộc sất thái vu hạ kim giai, lôi công phích lịch kim sang hưởng, phi sa tẩu thạch động môn khai, trận trung thu trảm yêu long binh, trị bệnh tiêu tai cứu vạn dân, ngũ tuế lang quân điều bắc đẩu, bách vạn quân binh tứ biên bài, thiên phát ngũ lôi địa phát tướng, tiếp dẫn đàn trung triển oai linh, đệ tiểu nhất tâm tam bái thỉnh, na sất thái tử giáng lai lâm.

Chú Kim Quang (Kim Quang Thần Chú):

Thiên địa huyền tông. Vạn khí bản căn. Quảng tu ức kiếp. Chứng ngô thần thông. Tam giới nội ngoại. Duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang. Phúc ánh ngô thân. Thị chi bất kiến. Thính chi bất văn. Bao la thiên địa. Dưỡng dục quần sinh. Tụng trì vạn biến. Thân hữu quang minh. Tam giới thị vệ. Ngũ đế tứ nghênh. Vạn thần triều lễ. Dịch sử lôi đình. Quỷ yêu táng đảm. Tinh quái vong hình. Nội hữu phích lịch. Lôi thần ẩn danh. Động tuệ giao triệt. Ngũ khí đằng đằng. Kim quang tốc hiện. Phúc hộ chân nhân.

Chú phát hào quang (Hào Quang Chú):

Bản sư phát hào quang, tổ sư phát hào quang, thất tổ tiên sư phát hào quang, tiên đồng ngọc nữ phát hào quang, phát khởi hào quang viêm viêm quang, phát khởi hào quang chiếu phân minh, nhất hiện hào quang thân lai hiện, nhị hiện hào quang thân lai kiến, tam hiện hào quang thấu thăng yêu, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Cấp cấp như luật lệnh. (3 lần hoặc 7 lần)

Rồi tác bạch, cầu xin lý do để vẽ phù v.v…

Nếu làm vào giờ Tý thì xoay mặt Tây, giờ Mão, Ngọ ban ngày thì xoay mặt hướng Đông.  Kiêng không ăn chó, trâu, mèo, rắn, rùa. Diếp cá , ngò om , khế . Không lấy vợ người khác . Rồi theo thứ tự các chú pháp như sau

1. Chú sắc thủy

2. Chú sắc chỉ thổi vào giấy vẽ phù

3. Chú thư thần bút (bút dùng để vẽ phù)

4. Chú để thân linh, khấn thầm, trước khi vẽ phù

5. Vẽ phù

6. Chú thư vào phù mới vẽ

1. Chú Sắc Thủy

Thử Thủy Phi Phàm Thủy

Nhất Điểm Tại Nghiêm Trung

Vân Vũ Tu Tẩn Chí

Bệnh Giả Thôn Chi

Bách Quỷ Tiêu Trừ

Tà Quỷ Phấn Đoái

Cấp Cấp Như Luật Lệnh (3 lần)

Bài đọc thổi vào nghiên mực và niệm khi mài mực (Tàu) (thời hiện đại này do chúng ta hay dùng viết nguyên tử hay bút Bi, bút lông có mực sẵn), sau đây là chú Thư ngiêng mực:

Chú Thư ngiêng mực

Ngọc Đế hữu sắc thần nghiên, tứ phương kim mộc thủy hỏa thổ, lôi phong lôi điển, thần mặc khinh ma, thích lịch điện quang chuyển cấp cấp như luật lệnh. (3 lần)

2. Chú Sắc Chỉ Đọc Thổi Vào Giấy Vẽ Phù

Sau khi đọc chú sắc thủy, đọc chú sắc chỉ thổi vào giấy vẽ phù. Định thần, đọc chú 3 lần, rồi hít vào một hơi dài, đều nhịp, và chậm. Rồi thổi hơi, bằng miệng, đều hơi vào giấy vẽ phù. Chú viết như sau:

Chú Bắc Đế Sắc Ngô Chỉ

Thư Phù Đả Tà Quỷ

Cảm Hữu Bất Phục Giả

Áp Phó Phong Đô Thành

Cấp Cấp Như Luật Lệnh (3 lần)

3. Chú Thư Thần bút

Chú dùng để khiến cây bút bình thường trở thành bút thần, thanh tịnh, để vẽ phù. Cầm bút trên tay, định thần, đọc chú 3 lần, rồi hít hơi vào, đều hơi và chậm. Thổi hơi ra, bằng miệng, đều hơi và chậm. Chú viết như sau:

Cư Thân Ngũ Lôi Thần Tướng

Điển Chước Hoang Hoa Nạp

Nhất Tắc Bảo Thân Mạng

Tái Tắc Phược Quỷ Phộc Tà

Nhất Thiết Tử Hoạt Nhiệt Đạo Ngã Trường Sinh

Cấp Cấp Như Luật Lệnh (3 lần)

4. Chú đọc thầm trước khi vẽ Phù

Định tâm, tay cầm viết, mắt nhìn giấy, đọc thầm trong đầu câu chú sau: (CHÚ HẠ BÚT)

Thiên Viên Địa Phương Sắc Lệnh Cửu Chương

Ngô Kim Hạ Bút Vạn Quỷ Phục Tùng

Cấp Cấp Như Luật Lệnh (3 lần)

Thủ Bút Chú:

Hách hách Âm Dương, nhật xuất đông phương, Ngô sắc thư phù, phổ tảo bất tường, khẩu thổ Tam Muội chi hỏa, nhởn phóng như Nhật chi quang, Kim Cang giáng phục, tróc chư yêu quái hóa vi cát tường, tả thiên thiên lực sĩ, hữu vạn vạn tinh binh cấp cấp như luật lệnh.

Chú Hạ Bút:

Thiên viên Địa phương sắc lịnh cửu chương, ngô kim hạ bút vạn quỉ phục tùng cấp cấp như luật lệnh.

5. Vẽ Phù

Sau đó định tâm, hít hơi dài vào, như khi đọc chú. Nín hơi rồi vẽ phù. Nếu hết hơi trong khi đang vẽ, thì ngưng vẽ, lại hít hơi dài, rồi vẽ tiếp. Cứ như vậy cho đến khi vẽ hết phù.

6. Chú thư vào phù mới vẽ

Sau khi vẽ phù song, để phù thêm linh theo pháp sau. Hớp một hớp nước, mặt quay về hướng Đông, tay cầm phù để trước mặt, định tâm, hít hơi dài, đọc thầm thần chú 3 lần rồi phun xương nước trong miệng vào lá phù. Chú viết như sau:

Hách Hách Âm Dương

Nhật Xuất Đông Phương

Ngô Sắc Thư Phù

Phổ Tào Bất Tường

Khẩn Thổ Tam Muội Chi Hỏa

Nhãn Phóng Như Nhật Chi Quang

Kim Cang Gián Phục

Tróc Trừ Yêu Quái

Hóa Vi Cát Tường

Tả Thiên Thiên Lực Sĩ

Hữu Vạn Vạn Tinh Binh

Cấp Cấp Như Luật Lệnh (3lần)

Thần Chú Sên (thổi vào) Tất Cả Các Chữ Bùa:

Án Đông Phương Thanh Đế Thái Thượng Lão Quân khẩn tốc giáng hạ độ linh thần phù, Án Thần Phù chỉ Thiên Thiên khuyết, chỉ Địa Địa liệt, chỉ quỉ quỉ diệt, chỉ Nhân Nhân thọ trường sinh cấp cấp như luật lệnh

Án Tây Phương Bạch Đế

Án Nam Phương Xích Đế

Án Bắc Phương Hắc Đế

Án Trung Ương Huỳnh Đế

Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân tất tốc giáng hạ độ linh Thần Phù linh linh luật lệnh. (3 lần)

Sau cũng đọc câu này 3 lần thổi vô lá phù đã vẽ thì mới thành Linh Phù được:

ÁN THIÊN LINH, ĐỊA LINH. NHƠN LINH, THÁNH LINH, THẦN LINH, PHÙ LINH, PHÁP LINH, THẦN KHẨU XUẤT NIỆM CHƠN NGÔN THẦN CHÚ LINH, CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỊNH.

Sau cùng thì đọc Phụng Tống 1 lần, đảnh lễ 3 lạy.

Tống Thần Quy Vị Chú

Thiên tồi tồi, địa tồi tồi, bản suất kị mã hồi đương quy, binh lai đàn tiền ngự liễu giáp, mã lai đàn tiền tá liễu an, tiên binh tống đáo, quy tiên đồng, địa binh phụng tống quy doanh trại, hữu cung quy cung, vô cung quy miếu, phụng tống quy cửu châu. Phụng tống tiên thần chân linh chính thần quy kim thân, thần thoái thần, nhân thoái nhân, tống quy sinh đồng thập nhị điều nguyên thần quy bản thân cung, tổ sư tống tam hồn, bản sư tống thất phách, tiên nhân ngọc nữ tống quy, sinh đồng tam hồn thất hồn quy bản thân cung, thần binh hỏa cấp như luật lệnh.

Tịnh Khẩu Chú

Đan chu khẩu thần, thổ uế trừ phân, thiệt thần chánh luân, thông mệnh dưỡng thần, la thiên xỉ thần, khử tà vệ chân, cấp cấp luật lệnh.

Tịnh Thân Chú

Linh Bảo Thiên Tôn, an úy thân hình, tịnh tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, Thanh Long Bạch Hổ, đợi phục phân vân, Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ngã thân, cấp cấp luật lệnh.

Tịnh Tâm Chú

Thái Thượng đài tinh, ứng biến vô đình, khu tà phộc mỵ, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tinh, tâm thần an ninh, tâm hồn vĩnh cố , phách bất táng khuynh, cấp cấp luật lệnh.

Tịnh Thiên Địa Chú

Thiên Địa chi vận

Nhật nguyệt chi tinh

Cương trấn tứ hải

Năng trảm yêu tinh

Khu khí giải uế

Tự hữu quang minh

Thần thủy ký hạp

Vạn họa diệt hình

Tây đông nội ngoại

Tất linh thanh tịnh

Nam mô thường thanh thường tịnh Thiên Tôn cấp cấp y như luật lệnh sắc.

Đăng Đàn Chú

Kỳ vũ đàn tràng, thượng quan hách hách, hạ khán nguy nguy, ngô kim tắc hạng, kim quang hộ vệ, ngủ khí la vi… bảo thủ, cương sát nhãn tùy, cấp cấp luật lịnh.

Sái Tịnh Chú

Sắc thần thủy linh linh vạn lý thông minh, tấn quan lưu nhậm, lãng triệt huyền minh, khai vật ủng vật uế vật lưu vật đình, tam xuân tống sái, tốc thống giáng linh. Án linh linh thanh tịnh tá ha. Thiên nhứt sanh thủy  Địa lục thành chi  Thần thủy sái tịnh  Uế trục trần phi  Án nguyên, hanh, lợi, trinh  Cấp cấp như luật lịnh.

Sắc Lệnh Tam Tinh Phù Cửu Thiên Tổ Sư

Nam mô tiên sư tổ sư , tam giáo đạo sư , yến vương chi phụ, côi hư chi nương, lôi đình thiên tướng, dữ ngôi chủ trương, quân trận tương kính, phục giã duy lương, bất khí tương giao, thắng giả duy cường, linh phù chưởng trung duy nhân bại, đương ngô đạo giã tử, nghịch ngô đạo giã tổn thương, ái ngô đạo giã xương, ngô phụng lệnh cửu thiên huyền nữ tổ sư lỗ ban thánh tổ đạo mẫu nguyên quân luật lệnh sắc.

Thái Thượng Tứ Tung Ngũ Hoành Pháp

Tứ tung ngũ hoành

Ngô kim xuất hành

Võ vương vệ đạo

Si vưu tỵ binh

Hổ lâm bất đắc động

Tà quỷ bất đắc kinh

Đương ngô giã tử

Nghịch ngô giã vong

Cấp cấp triệu thái thượng lão quân độ khẫn thần phù y mật lệnh.

Chú Thỉnh Ngũ Phương Thánh Thủy

Mỗ phương Long Thần

Chí thánh chí linh

Linh cập ư kim

Cảm ư Thượng Đế

Ứng ư hạ dân

Ngô kim thính nhỉ

Phù đông thánh thủy

Chí thần cảm ứng

Thánh thông thiên cổ

Giá võ đằng vân

Phủ đàm tri hội

Hành vũ tế dân

Cấp cấp luật lệnh.

Bùa Chú Phật Giáo

Nam Tông Ngũ Phương Phật

Cách bài trí bàn thờ của Nam Tông Ngũ Phương Phật:

Nam Tông Ngũ Phương Phật - Bài trí bàn thờ
Nam Tông Ngũ Phương Phật – Bài trí bàn thờ

Trong lư hương cắm 5 nén nhang sống (không đốt), trái cây 5 thứ không cúng Cam, Ổi.

Ngày mùng một hay ngày rằm để thêm:

Bỏng (nếp hay bắp rang), dầu dừa, 5 miếng cau, 5 lá trầu, 5 điếu thuốc.

Cấm Kỵ:

Những kiêng cữ khi dùng Chú Nam Tông:

Không chửi cha mắng mẹ và chửi mẹ của bất kỳ người nào

Không lấy vợ, đoạt bồ của người khác

Không ăn được chó, trâu, mèo, khỉ, rắn, rùa (xui lắm), còn lươn, ếch da trơn những người luyện Gồng đừng nên ăn vì phép Gồng sẽ khi thăng khi giáng lúc được lúc không.

Không ăn rau ngổ (ngò om), khế, dấp cá, củ khoai môn (khoai nước), bí đao.

Nên ăn chay và không làm chuyện Phòng Sự trong 2 ngày Sóc, Vọng (mùng 1, rằm)…

Không được trộm cắp, lường gạt hay cậy mạnh hiếp yếu. Không được bất hiếu với Cha Mẹ, lấy vợ phá gia cảnh người khác, người tu luyện huyền thuật đúng nghĩa không được coi tiền tài hơn việc nghĩa (có tiền mới cứu, không tiền không cứu), không nên vỗ ngực “Ta Đây” thường xuyên biểu diễn những phép thuật mình đã thủ đắc cho người khác xem (chém không đứt, nhai miếng chai, đả cách không, thổi ghẹo gái theo v.v…)

Buổi tối đừng ăn no quá, khi dụng công, công phu phải kiên trì, thức sớm lễ bái, trì tụng đều đặn mỗi ngày dù trời lạnh hay nóng, nên thường xuyên quán sát Tâm mình, diệt Ngã và tránh xa những Tổn Hữu ác đãng (bạn bè xấu có hại cho việc tu trì của mình), nên gần các Thiện Hữu Tri Thức v.v…, không đố kỵ, ganh tài, nói xấu kẻ đồng nghiệp, đồng môn, như vậy mà nắm giữ trì chí chắc chắn sự nghiệp Huyền Học sẽ thành tựu.

Nếu như có lỡ ăn phạm các thứ kỵ thì đọc câu chú sau đây 7 lần thổi vô ly nước vái và uống sẽ hết:

Ề HẾ ẮC CA RA KIA THA DOL TĂN SOL TĂN QUÍ TĂN CẮC RÊ Ề HẾ MẮC MẮC.

Căn bản nhật tụng cầu an hay để tu luyện

Đầu tiên đốt 3 cây nhang chắp ngay trán tập trung niệm:

Om Răm Xóa Ha (7 lần) (TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN)

Ôm Xoa-pha-va, Sút-đa Sạt-va Đạt-ma Xoa-pha-va Sút-đa Hùm (3 lần) (TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN)

Na mắc, sa-măn-tá, But-đa-năm, Ôm đu ru đu ru, đi ri đi ri pơ-rit Thi-vidê, Xoá ha. (7 lần) (AN THIÊN ĐỊA)

Chú Niệm Hương

Búd thăng bô chăn

Thơm măn bô chăn

Son khăn bô chăn

Ten năn bô chăn

Xanh lăn bô chăn

Kích năn ca rô mí

(3 lần, cắm nhang lên ban thờ)

TÁN THÁN, ĐẢNH LỂ PHẬT:(3 lần, lạy 3 lạy)

Nắc mô ta sắc

Phắc cá quá to

Á rá há to

Sam ma sam Búd ta sắc

(Nếu không có câu này thì không thành Bùa Phép gì được cả, quan trọng lắm. Xin nhớ đừng quên!)

Thỉnh Tổ:

No Tho Ngăn, mách na măn, ís soi sô, Ề hế nắ mắ bà tá, ề hế nô mô búd thia dắ, ề hế ắ sa ngăn ma mắ. (3 lần)

Cúng Thầy:

Úc ca sắc ết măn xà lăn á ký tha mí

Tút tế dăn bế ế măn xà lăn á ký tha mí

Tách tế dăn bế ế măn xà lăn á ký tha mí.

Nguyện Trời Phật Thầy Tổ hộ độ……….. (3 lần)

Lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Tam Vị Thánh Tổ, Chư Vị 5 Ông. Phật Tổ Như Lai, Lưu Quan Trương Châu Bình, chư Tiên chư Phật chư Thánh chư Thần, Tam Thập Lục Tổ, Chư Vị Thần Bùa chứng kiến độ trì cho đệ tử (pháp danh, sau đến tên họ tuổi) học Pháp thành công đắc Đạo cứu nhân độ thế. (3 lần 3 lạy).

Bùa Tổ Xiêm 36 mặt để thờ

Bùa Tổ Xiêm Nam Tông
Bùa Tổ Xiêm Nam Tông

Bùa Lục Tổ Xiêm

Bùa Lục Tổ Xiêm Nam Tông
Bùa Lục Tổ Xiêm Nam Tông

Khăn Ấn Phật Tổ Ngũ Ông Xiêm môn phái

Khăn Ấn Phật Tổ Ngũ Ông Xiêm môn phái
Khăn Ấn Phật Tổ Ngũ Ông Xiêm môn phái

Bùa Chú Đại Thừa Phật Gia

Chữ VẠN Lục Tự DI ĐÀ!

Chữ Vạn Và Lục Tự A Di Đà
Chữ Vạn Và Lục Tự A Di Đà

Thơ rằng:

NAM chỉ về tâm phải tịnh thanh

không dục, lợi chẳng cầu danh

A trừ dâm dục nuôi tinh đủ

DI dứt lòng lo, giữ báu lành

ĐÀ ấy Kim Thân danh bất diệt

PHẬT là Xá Lợi hiệu vô sanh

LỤC RA chép để người người biết

TỰ lấy mình tu chắc đặng thành.

Mười điều tâm niệm:

1). Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sanh.

2). Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy .

3). Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4). Xây dựng Đạo Hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

5). Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo

6). Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7).Với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

8). Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.

9). Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.

10). Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả.

Bởi vậy Đức Phật dạy:

Lấy bịnh khổ làm thuốc thần Lấy hoạn nạn làm giải thoát

Lấy khúc mắc làm thú vị Lấy Ma Quân làm bạn đạo

Lấy khó khăn làm thích thú

Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ

Lấy người chống đối làm nơi giao du

Coi thi ân như đôi dép bỏ

Lấy sự xã lợi làm vinh hoa

Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.

(Luận Bảo Vương Tam Muội)

Đức Như Lai bảo rằng: “Này các Thiện Nam Tử! Nay Ta sẽ nói, muốn tu thành Phật thì có mười cách nhất định sau đây sẽ thành tựu. Thế nào là mười?

  • Thứ nhất: Trì tâm bình đẳng, nơi Pháp không nghi, nơi Phật sanh tín, sanh lòng thương xót chúng sanh, không đắm sắc dục.
  • Thứ hai: Trì giới không phạm, thường nhiếp tâm không nói láo, hay giúp cho chúng sanh đoạn trừ ngã mạn.
  • Thứ ba: Không làm ác, không được sát hại, không ăn ác thực (thịt, cá v.v…), thường xét kỹ mình không thấy lỗi của người.
  • Thứ tư: Ở nơi các Pháp không sanh phỉ báng, dùng Phật Pháp ngăn ngừa tội lỗi, ở nơi Chư Tăng xem như cha mẹ.
  • Thứ năm: Không quên lời nguyện, đối với giàu nghèo có tâm bình đẳng, hay tùy thuận người.
  • Thứ sáu: Lời Phật nhớ kỹ, tu các Pháp cần cố giữ gìn, có người cầu xin thì phải dạy bảo, không cần xem xét căn Thượng, Trung, Hạ.
  • Thứ bảy: Trì các ấn khế, không được dơ uế, không kết trái thời, không vì khen hay lợi lộc mà kết ấn, không lìa bỏ chúng sanh.
  • Thứ tám: Nơi tất cả không tham lam, không đoạt lý làm ác, không dua nịnh , giữ gìn Phật Pháp như giữ thân mạng, cho đến dẫu đói nghèo cũng không sanh hai lòng.
  • Thứ chín: Thường cứu các nạn không được thối tâm, trừ kẻ không chí thành, không được khinh hay phỉ báng Pháp hoặc khiến kẻ khác cũng làm như vậy, thường phải chân thật nói lời mềm mỏng, hay thích việc lành, lòng đầy Từ bi.
  • Thứ mười: Diệt trừ các tà hạnh, lòng tin bền chắc không từ lao nhọc, trong đại chúng có Thiện trí thức cần nên lễ bái và thường gần gũi. Nếu nơi suối rừng thanh tịnh, tự có phát nguyện rộng cũng không được quên lãng, luôn luôn nhớ niệm, không khởi các tà kiến.

10 điều Phật dạy và những điều tâm niệm do Thánh Nhân lập bày giáo hoá chúng sanh, bạn nên kiếm Luận Bảo Vương Tam Muội mà xem đễ tường tận hơn! nếu có nhơn duyên cùng Tịnh Độ thì cứ chiếu theo Ngũ Khoa Tịnh Độ mà hành, tuỳtheo  sức mình và căn cơ:

1) Tam Phúc: (phúc báu Nhân, Thiên)

Hiếu dưỡng Phụ Mẫu
Phụng sự Sư Trưởng
Từ tâm bất sát
Tu thập thiện nghiệp

2) Lục Hòa: (Như trên)

Kiến hoà đồng giải
Thân hoà đồng trụ
Giới hoà đồng tu
Khẩu hoà vô tranh
Ý hoà đồng duyệt
Lợi hoà đồng quân

3) Tam Học: (Phước báu nhị thừa)

Thọ trì tam quy (Giới)
Giữ gìn cấm giới (Định)
Không phạm oai nghi (Huệ)

4) Lục Độ: (Phúc báu đại thừa)

Phát Bồ Đề tâm
Thâm tín nhân qua
Đọc tụng đại thừa
Khuyến tấn hành giả
(Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục,Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ)

5) Thập Đại Nguyện Vương Của Phổ Hiền Bồ Tát: (như trên)

Lễ kính Chư Phật
Xưng tán Như Lai
Quảng tu cúng dường
Sám hối nghiệp chướng
Tuỳ hỉ công đức
Thỉnh chuyển pháp luân
Thỉnh Phật trụ thế
Thường tuỳ Phật học
Tuỳ thuận chúng sanh
Phổ giai hồi hướng 

Sư Phụ có dặn là: con hãy xem

Người như người thân (coi mọi người như anh chị em của mình thì sẽ không có tâm hơn thua)

Đời như ân nhân (mỗi sự vấp ngã là 1 bài học dạy mình tốt hơn)

Đạo như một Đạo (mình sẻ không tranh chấp tôn giáo càn rỡ mà phạm trọng tội không hay)

Các Câu Chú Từ Lục Tự Đại Minh

Lục Tự Đại Minh Chú

Chữ Tây Tạng

Lục Tự Đại Minh Chú - Tiếng Tây Tạng

Chữ Nepan

Lục Tự Đại Minh Chú - Tiếng Nepan

Lục Tự Đại Minh Chú

Như Ý Thần Chú

OM MA NI PAD MÊ HUM Sarva Artha siddhi, siddhi Kuru Svaha
(OM MA NI PÁD MÊ HÙM sạt wa át tha sít đi , sít đi kuru xóa ha) (Hỡi Đấng thành tựu tất cả cảa cải, giúp con làm được sự thành tựu như Ngài)

Bảo Nguyên Thần Chú:

OM MA NI PAD ME HUM Mohe daridra duhkha jambhe dhàna medhi Hrih Svaha
(OM MA NI PÁD MÊ HÙM Mô hê đa ri đa đút kha jămbê mê đi hật rị
(kéo dài chữ rị 1 chút) xoá ha.)
(Hãy đập nát đau khổ nghèo hèn, ngu si khiến cho con thành tựu công đức chũng tử HRIH)

Trừ Tội Chướng Thần Chú:

OM MA NI PAD ME HUM Sarva Pàpam Àvarana vi’ suddhe Svaha
(Ôm Ma Ni Pat Mê Hùm Sạt wa papăm awarana vi sút đê xoá ha) (Hãy khiến cho tất cả tội lỗi chướng ngại của con đều được thanh tịnh)

Trừ Ếm Đối Nguyền Rủa Thần Chú:

OM MA NI PAD ME HUM Sarva Kr.tyà-Kakordhàn ‘sàntim Kuru Svaha
(Ôm Ma Ni Pat Mê Hùm Sạt wa Krạt da Ka-kô-ra-đăng săn-ting Ku-ru Xoa-ha)
(Hãy làm cho tất cả Ma Thuật của mọi trù ếm, nguyền rủa vắng lặng, để con được an lành)

Trừ Quỷ Thần Chú:

OM MA NI PAD ME HUM Sarva grahàn ‘sàntim Kuru Svaha
(Ôm Ma Ni Pat Mê Hùm Sạt wa gra-hăn Săn-ting Ku-ru Xoa-ha) (Hãy làm cho tất cả Quỷ Thần xấu ac’ xa lánh để cho con được an lành)

Những Câu Chú Từ Kim Cương:

Trừ Trộm Cướp Chú:

OM VAJRA DHARMA AVI’SA CORA BHAYA HUM PHẠT XOÁ HA.
(Ôm Vaijara Đarama AVisa Chô-ra phada Hùm Phạt Xoa-ha)
(Qui mệnh Kim Cang Pháp, hảy cột trói nạn giặc cướp, phá bại nó đi để cho con được an lành)

Sanh Phạm Thiên Chú:

OM VAJRA DHARAMA SVABHÀVA BRAMA UDBHAVA SVAHA.
(Ôm Vaijara đarama Soa-pha-va Bra-ma út-phava Xoa-ha)
(Qui mệnh Kim Cang Pháp, hảy khiến cho Tự tính con phát sinh ra Phạm Thiên, thành tựu như nguyện)

Cầu Đa Văn Chú:

OM VAJRA DHARAMA PRAJNA SUTRAM MAHÀ NÀYA SVAHA.
(Ôm Vaijara Đarama Prajana Sutrăm Ma-ha Na Da Xoa-ha)
(Qui mệnh Kim Cang Pháp, quyết định thành tựu Đại Lý Thú của Kinh Bát Nhã)

Thích Ca Mầu Ni Chân Ngôn

NAMAH SAMANTA BUDHA`NAM, SARVA KRESA NISATINA, SARVA DHARDMA VASITA` PRAPTA, GAGANA SAMA` SAMA` SVAHA`.

Kim Cương Thủ Chân Ngôn

NAMAH SAMANTA VAJRANAM, CĂNDA MAHA` ROSANA HUM.

Quán Tự Tại Chân Ngôn

NAMAH SAMANTA BUDHA`NAM SARVA TATHA`GATA`
VALOKITA` KARUNA MAYA, RARARA HUM JAH SVAHA`.

Nhất Thiết Chư Phật Đảnh Chân Ngôn

Namah Samanta Budhànam, VAM VAM VAM HUM HUM PHẠT Svahà.

Như Lai Viên Quang Chân Ngôn

Namah Samanta Budhànam, jvàlà màlini tathàgatà cri svahà.

Di Lặc Bồ Tát Chân Ngôn

Namah Samanta Budhànam cijtam jaye, sarva satvàsayàsayà dagata svahà.

Như Lai Giáp Chân Ngôn

Namah Samanta Budhànam, pracanda vajra javàla, visphura HUM.

Như Lai Nhãn Chân Ngôn

Namah Samanta Budhànam, tathàgatà caksra rvya valokaya svàhà.

Như Lai Đảnh Tướng Chân Ngôn

Namah Samanta Budhànam gaganà nanta spharana, visudhà dharma nijjate svàhà.

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

RIPA RIPATE
KUHA KUHATE
TRANITE
NIGALARITE VILARITE SVAHA.

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

Cách viết khác, chữ Nepan hiện dùng

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

Tạng âm: OM TSALI DSULI TSUNDI SOHA

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú
Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

Hàng Tam Thế Chân Ngôn

Namah Samanta Vajranam, Hahaha, vismaye sarva tathàgatà, visaya sambhava tdrai lokya vijaya HUMJAH, svàhà.

Bồ Đề Tâm Chân Ngôn

Namah Samanta Budànam, Bodhi Ạ

Bồ Đề Hành Chân Ngôn

Namah Samanta Budhànam, caryà À.

Tâm Chú Lăng Nghiêm

Om Anale Anale Visade Visade Vira Vajra dhare bandha bandhani
Vajra pani Phat Hum Trum Phat Svaha

Tâm Chú Bát Nhã

(Om) Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha

Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn

Namo Bhagavate Bhasajya Guru Vaidurya Prabha Rajaya Tathagataya Arhate Samyak-sambuddhaya Tadyatha Om Bhaisajye Bhaisajye Bhaisajya Samudgate Svaha

Cũng có thể trì như sau:

Om Bhaisajye Bhaisajye Maha Bhaisajye Raja Samudgate Svaha

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Thần Chú :

NAMO BHAGAVATE BHASAIJYA GURU VAIDURYA
PRABARAYAYA TATHAGATAYA.
TADYATHA, OM BHAISAIJYE BHAISAIJYE MAHA BHASAIJYE RAJA SAMUDGATE SVAHA.

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Thần Chú
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Thần Chú

AMOGHAPASA MANTRA (BẤT KHÔNG QUẢNG ĐẠI MINH VƯƠNG QUÁN
THẾ ÂM BỒ TÁT)

Bất Không Quảng Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát
Bất Không Quảng Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát

CINTAMANI CAKRA AVALOKITESVARA MANTRA (NHƯ Ý LUÂN QUÁN
THẾ ÂM BỒ TÁT)

Như Ý Luân Quán Thế Âm Bồ Tát
Như Ý Luân Quán Thế Âm Bồ Tát

HAYAGRIVA MANTRA (MÃ ĐẦU QUÁN ÂM BỒ TÁT, SƯ TỬ VÔ UÝ BỒ
TÁT)

Mã Đầu Quán Thế Âm Bồ Tát, Sư Tử Vô Úy Bồ Tát
Mã Đầu Quán Thế Âm Bồ Tát, Sư Tử Vô Úy Bồ Tát

MAHASRI MANTRA (CÁT TƯỜNG THIÊN, CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ)

Cát Tường Thiên, Cát Tường Thiên Nữ
Cát Tường Thiên, Cát Tường Thiên Nữ
100 Chủng tử Kim Cang Tát Tỏa thần chú
100 Chủng tử Kim Cang Tát Tỏa thần chú
Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni
Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

35 Hiệu Như Lai trong “Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát
Kinh” (bhaisajyaraja bhaisajya samudgata sutra).

35 hiệu Như lai trong “Hồng Danh Sám”, Bất Ðộng Pháp Sư. kinh văn trong kinh Bửu Tích: “Nếu tất cả chúng sanh hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muốn ức kiếp không thể sám hối chỉ xưng danh hiệu 35 vị phật nầy và lễ bái thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ”

Danh hiệu của 35 Như Lai:

Shakyamuni, Vajragarbhapramardin, Ratnarchis, Nageshvararaja, Viresena,
Viranandin, Ratnagni, Ratnachandraprabha, Amoghadarshin, Ratnachandra, Vimala,
Shuradatta, Brahman, Brahmadatta, Varuna, Varunadeva, Bharadrashri, Chandashri,
Anantaujas, Prabhasashri Ashokashri, Narayana, Kusumashri Brahmajyotirvikriditabhijna, Padmamajyotirvikriditabhijna, Dhanashri, Smritishri,
Suparikirtitanamashri, Indraketudhvajaraja, Suvikrantashri, Yuddhajaya,
Vikrantagamishri, Samantavabhasavyuhashri, Ratnapadmavikramin, Shailendraraja.

Bùa Chú Chà Kha

Phái Chà Kha xuất xứ từ Ấn Độ và đã truyền vào Thái Lan nhiều năm rồi, phái này thờ Thần Rắn còn gọi là Naga (cho nên những nét Bùa của Chà Kha uốn lượn như rắn).

Căn bản cho người luyện Phép Chà Kha thì phải hội đủ 5 bài Kinh Chú, bao gồm:

Kinh Tam Giáo

Thỉnh Tổ, Chú Hội Phép

Chú gọi Âm Binh

Kinh Cầu Nguyện

Đồng thời cộng thêm 10 chữ Bùa của 10 Vị Tổ trong bài Thỉnh Tổ (cho Thầy mỗi đêm luyện và uống).

Bùa Phép của Chà Kha rất nhạy bén và công dụng xài cho trăm việc như: thư ếm, chữa bệnh, trục tà, lên đài đấu, sên dầu thơm ăn nói, bùa chú thương, gồng, .v.v.,

Thỉnh Tổ: Cam Cò Cây, Cam Manh Manh, Cam Hanh Phanh, Cam Mành Mảnh, Cam Mây Nghanh, Cam Manh Nghanh, Cam Sắc Xi, Cam So Rẹc, Cam Chuốt, Cam Phược.

Còn dưới đây là 10 chữ bùa Tổ:

Bùa Chú Chà Kha - 10 Chữ Bùa Tổ

Bùa Chú Chà Kha - 10 Chữ Bùa Tổ
Bùa Chú Chà Kha – 10 Chữ Bùa Tổ

HỘI PHÉP: Bờ Ri Ti Ti Tích Nặc, Bờ Ri Tích Ti Na Nặc, Phắc Cu Bờ Rích Nặc, Sắc Phịch Phổ Nặc, Ô Mạc Ten Ka Bơ Ra, Quýt Sơn Manh Manh Lơn.

Công dụng của bài hội phép, ngoài luyện ra còn có thể sên buà và dùng cho những chử buà Chà Kha mà không có chú kèm theo. Đây chỉ là căn bản cho người nhập môn luyện pháp Cha Khà, còn biến hoá và sử dụng thì nhiều lắm.

Bùa Chú các môn phái khác

Phép Mọi, Tổ Phù Thủy Ba Đầu Lâu Của Người Thượng Thiểu Số:

Phép sên vô gói thốc cho người bịnh hút giải mở bùa ngãi, ếm mê man, khùng điên. Vái:

ÔNG TỔ PHÙ THỦY 3 ĐẦU LÂU, ÔNG TÀ BẠCH, CHƯ BINH CHƯ
TƯỚNG HỘ CHO Tên … Họ …… Tuổi ……..này ….. hút gói thuốc này thì giải trừ tất cả Bùa Ngãi khống chế thân tâm họ , tỉnh táo trở lại bình thường. (Vái 3 lần đánh 5 tiếng Chuông)
A la mal tu la róc rây săn ôm tum bon sông tăn ta rết ây da. (7 lần thổi vô gói thuốc)

(Xài phép Mọi đừng ăn đầu con vật gì và tất cả đồ lòng tim, gan, phèo, phổi v.v… nước luộc lòng cũng không được, và tránh các thứ tanh như tiết canh, hột vịt lộn.)

Phép Mọi Tẩy Uế Cho Những Thân Chủ, Đệ Tử Nữ Khi Bị “Kẹt” Ô Uế Vẫn Thỉnh Phép Xài Được Linh Ứng

Ô MA BĂN CAL
Ô MA BĂN KÊN
Ô BĂN PHI MÊN DẮC KHOL NƯNG.

Đọc 5 lần thổi vô chén nước có hoa, sau đó cầm 1 nụ hoa nhúng nước đó vừa rải trên đầu, người đó vừa đọc thêm 5 lần nữa , sau đó cho uống chén nước đó thì dù đang lúc kinh nguyệt vẫn thỉnh Bùa Phép xài được như thường.

Bùa (Chú) Hời

Bùa Hời còn gọi là Bùa Chàm (Chăm), xứ Lâm Ấp, Chiêm Thành xưa, khác với Bùa Chà (Hồi Giáo, Châu Giang).

Bùa Hời rất dễ luyện và xài, khi nhập môn chỉ cần cúng Tổ xị rượu, bó nhang, đèn cầy, 2 hột vịt, mấy điếu thuốc rê là được! Chỉ cần 3 ngày đầu ngồi luyện cầu Tổ ngay ngắn mà thôi, sau đó vừa nằm vừa ca như ca Vọng Cổ vẫn linh như thường, phái này đặc biệt có Môn Gội đổi số và ếm, thư Gò Mối. ếm Mã bắt linh hồn là tuyệt chiêu nhất!

Những đệ tử tu theo phái này cũng thường xuyên thấy Tổ, Thầy về dạy trong mơ, TDT xin giới thiệu mấy bài Thỉnh Tổ Môn Hời này đến Quí Vị đồng Đạo xem chơi, ai có duyên thì sau này sẽ đạt được Huyền Linh xứ Đồ Bàn xưa cũng không chừng! Điều kiêng cữ của người dùng Bùa này là không được ăn Phèo, Ruột (của bất cứ con gì).

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, THIÊN VIÊN ĐỊA PHƯƠNG, SẮC LỊNH CỬU CHƯƠNG, THẦN PHÙ ĐÁO THỬ, TỨC TỐC VÃNG LAI, CẤP CẤP
LỊNH PHẬT. (Đọc 3 lần, câu này tiếng Việt do 1 Cụ Tộc Trưởng Hời ngay xưa biết Hán, Nôm đã dịch ra sẵn như vậy)

ÔNG TÔ DEN BÔ DEN MƯ BÔ CỜRU DEN SÂY TÔ ÂY TÔ FA MA CA TƠ NƯỚC CA RI DA BAN MƯ CÀ NƯỚC CÀ RI DA CÀ RƯ CHỚ
MA HÊ RIN BA BÔ DI TA CÀ NƯỚC RI DA. (3 lần thỉnh về xài được các loại Bùa Hời).

Thỉnh Tổ Hội Hời

DEN BÔ DEN MƯ BÔ NƯ À CÀNH BA TAO MÂY BA DỪNG, CRÙ TA NAO CHỪNG KHANH BA DỪNG KHANH, BA DỪNG TA BÚ, BA DỪNG A NỨ A TÂM Á LA MÔN CHỒN CÀ TAL, BÚ BẮC CÀ RẮC CHÀNH U CA RA CHÀNH TẮC BÔ A, LẮC BÁ A LA, TĂN CHÀNH NÚ TÀ BÔ TÀ ĐI TÀ NO TÀ NAI, CA TRONG BÔ KHÍ CÀ LÂU LON PHÍ, À TÀI NGẮC TỒ NI LY CÂU THÚC XEM CÀ CHẤP CÀ RÔ. (3 lần)

Môn Hời này Tiếng Kinh Chú làm chính, chữ Bùa cũng có nhiều nhưng không quan trọng bằng lời Chú và Phái này Bùa cũng tương đối đơn giản, ít nét hơn các Môn khác.

Vạn Thần Vạn Tổ đều có thể chung thờ nơi 1 Đạo tràng, Vạn Pháp vốn không hề kình chống nhau, chỉ do tâm con người có phân biệt mà thôi.

Hình Tổ Hời thì TDT có, nhưng cũng xếp lại mà để trên dĩa chung với Khăn Ấn Lỗ Ban, 5 Ông, Mọi v.v… trên Bàn Tổ, không có chỗ để trương ra phụng cúng thường xuyên, tuy nhiên lòng bạn có Tổ thì lúc nào Chư Vị cũng sát bên bạn, nhất hô bá ứng mà!

Bạn có thể quán tưởng Tổ Hời qua hình tướng 1 vị Thần Nhân “như là phái Nữ” (chỉ dòm giống thôi nhé! Chứ không nói về phái tính), mặc đồ đen dài rộng bao trùm như kiểu áo choàng, đầu chít khăn đen, mặt Ngài bình thản, cặp mắt hơi nhỏ nhưng sáng rực, móng tay để dài,có lúc ăn trầu, có khi hút thuốc bằng ống điếu ngà voi nhỏ mà dài.

Phép Hời, Phân chứng cùng Nhật Nguyệt:

Hởi ….. dà dang rây cây dang lành tro tha thanh thông bô cô lon à tay đồng ray lon bi dá ai bô hê lé lé tỳ câu dá min.

(Phép này hay lắm, khi mình bị oan ức điều gì, sáng và tối dòm mặt Trời mặt Trăng đọc nam 7 nữ 9 lần, phân bua, tự sự, kể lể v.v…, sẽ giải được oan khuất đó, ngoài ra còn công dụng bắt những kẻ láo xược thề thốt dưới Nhật Nguyệt hẳn sẽ bị báo ứng nếu họ dám gạt cả Thiên Địa)

Chú Mở Ngải:

Dô ray dô răn dô bờ răng khiên dô bờ răng lao, dừa rúi dừa rúi dừa dú dừa dá dừa chá dừa chên hư dẹt ma cà ri bô ô láo ô loét tá ha, ca banh kỳ thông to núi hai ba câu ké da.

(Đọc thổi vô nưóc 3 lần cho uống và phun ngay chỗ bị Thư ngãi đau đớn, đọc thổi vô hột gà lăn chỗ đau)

Chú Sên Ngãi Nàng Mê:

Bé pha bé phô rúc rui nuôi dá ba gió bà đá bố câu dô mia à trăm cà ra đa bố câu ung ba năm đăm tra ra đa bố câu phé lé phé leo bách cà pha cà neo bi tý.

Chú này thuận về mua bán đắt lắm!

Kêu Ngãi Chào Mình:

ẬP CHẬP TRẬP U XU TRU QUẶC CÀ RÂY ÂY SÔ (7 lần)

Khi Ngãi bất kỳ loại nào mà mình luyện đã có Thần, đọc câu này kêu nó sẽ ngoắc lá qua lại đong đưa chào Thầy đó!

Bùa (Chú) Chà

Căn bản vái thỉnh bên bùa Chà:

Quí Vị nào muốn xài Phép bên Đạo Chà Hồi Giáo nên cữ ăn thịt Heo trong ngày trước khi xài các Phép của Họ, và khi đọc, cầu nguyện nên quay mặt về hướng Tây. Phái Chà nhạy bén lắm, cúng lễ vật đơn giản chỉ cần 2 cây đèn cầy trắng, đốt Trầm không cần nhang, 1 ly nước lạnh, 1 nải chuối xiêm, 1 chén gạo là được rồi.

VÁI TRỜI: Kol chi Ol Lót (7 lần)

VÁI PHẬT: Kol chi Mô Ham Mách (7 lần)

VÁI TỔ: Xế ấp tol co tiệc (7 lần)

VÁI HỘI TẤT CẢ: Bís mi la hia rọt mal nia rọt him Ol Lót hùm mà so ly,
A la xây di đi na Mô Ham Mách (3 lần)

(Trước khi làm Phép, cầu xin gì đó v.v…. đọc trước như trên là được)

CHÚ NIỆM ĐI, ĐỨNG, NẰM, NGỒI, LẦN CHUỔI v.v…:

(Câu này như bên Mật trì OM MA NI PÁD MÊ HÙM vậy đó, càng nhiều càng tốt, thêm Linh lực hộ trì.
Lấy ký số trọn như 100, 1000, 10000, 100.000 biến hoặc hơn nữa v.v…)

La y la ha ín lâu lo.

(Series bài viết Bùa ngải là gì? Bùa chú giảng giới Tại chuyên mục Xã Hội dành cho Newbie được viết bởi Phú Hà

Để trở về trang chủ mời quý khách Click Tại Đây)