Một số phương pháp quản lý nhân sự hiệu quả

0
19023

Quản lý nhân sự là một hoạt động cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, nó bao gồm nhiều yếu tố cấu thành, bao gồm: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều chỉnh và kiểm soát. Công việc và trách nhiệm của người làm quản lý chính là thực hiện, tổ chức, kiểm soát và điều chỉnh mọi hoạt động đó sao cho đúng và phù hợp với định hướng hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Để quản lý nhân sự hiệu quả trước hết người lãnh đạo cần hiểu rõ khái niệm, kỹ năng về quản lý nhân sự, từ đó đưa ra phương pháp và vận dụng quản lý nhân sự hiệu quả. Dưới đây là một số phương pháp quản lý nhân sự hiệu quả.

Nội Dung

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân sự rõ ràng

Một hệ thống quản lý thông tin nhân sự rõ ràng giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ và chi tiết mọi thông tin về nhân sự. Điều này là cần thiết, tuy nhiên không dễ dàng với những doanh nghiệp lớn. Với số lượng lên đến trăm, ngàn người, phương pháp quản lý thông tin thủ công dường như không còn phù hợp, lúc này, doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm quản lý tự động để hỗ trợ kiểm soát và điều chỉnh thông tin/ công việc của từng nhân sự. 

Quy trình nhân sự tốt

Tùy cấu trúc và tình hình hoạt động cụ thể, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng được cho mình quy trình nhân sự phù hợp, đầy đủ.Quy trình nhân sự thông thường sẽ bao gồm: tuyển dụng, đào tạo và hoạch định nguồn nhân sự, các chế độ chính sách khen thưởng – kỷ luật rõ ràng… phổ biến đến mỗi nhân viên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật rõ ràng. Từ đó xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững, đúng hướng và mở rộng cho mỗi doanh nghiệp.

Hệ thống thưởng – phạt rõ ràng

Hệ thống quy chế thưởng phạt rõ ràng là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong phương pháp quản lý nhân sự hiệu quả. Hơn hết, người làm quản lý cần chỉ ra rõ với mỗi nhân viên yếu tố được – mất đối với việc thực hiện nghiêm túc hay sai phạm quy chế của công ty. Nhờ đó, mỗi cá nhân ý thức được rằng, việc tốt của họ sẽ được ghi nhận và khen thưởng xứng đáng, ngược lại những sai phạm của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với doanh nghiệp và chính lợi ích của họ. Hiện nay, Hệ thống lương 3P là giải pháp quản lý hàng đầu được đưa ra hiện nay nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp thành công và bền vững. Hệ thống này tạo động lực để nhân viên làm việc hiệu quả hơn, đạt thành tích tốt hơn để có thu nhập cao hơn.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp

“Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp” – Williams,A, Dobson, P&Walter, M)

Văn hóa doanh nghiệp giống như tính cách và đời sống tinh thần của con người, ảnh hưởng đến lối sống, hành vi của mỗi nhân viên trong doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa công ty quyết định sự thành bại và tồn tại lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Chính vì thế, Marketing nội bộ nhằm hướng tới mục tiêu: tạo dựng một nền văn hóa nội bộ riêng biệt cho mỗi tổ chức. Trong đó, mỗi thành viên trong doanh nghiệp sẽ là một hình ảnh thu nhỏ của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp xây dựng được hệ thống văn hóa xuyên suốt, tất cả mọi người cũng dõi theo, gắn kết dựa trên những nền tảng cơ bản sẽ dễ dàng tạo dựng tiếng nói chung. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là 1 trong những phương thức để quản lý nhân sự hiệu quả

Nguồn: Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

  • Hotline Hà Nội: 024 3553 7799 | 0963636066
  • Hotline HCM: 028 3925 3985
  • Email: ooc@ooc.vn
  • Facebook: https://www.facebook.com/oocdigiims
  • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJSHjeB_AQViZVDOy_biEQQ
  • Twitter: https://twitter.com/oocsolution